Gode føtter er grunnlaget for all aktivitet, uansett alder.

Føttene våre har som oppgave å fjære belastningen mot underlaget når vi går og å holde kroppen oppreist og i balanse.

Ifølge det britiske Office for National Statistics går vi i gjennomsnitt 305 km i året – eller det som tilsvarer syv maratonløp. I et helt liv blir det til 18 440 km. eller ca. halvveis rundt jorden. Det er jo intet mindre enn et mirakel at føttene orker å bære oss et helt liv, tatt i betraktning av hvor stemoderlig behandling de ofte får.

Gode føtter er grunnlaget for all aktivitet, uansett alder. Om ikke føttene er gode, er det fare for at man kan få redusert funksjon som kan føre til passivitet og isolasjon. Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere, og jevnlig besøk hos fotterapeut kan hjelpe til med å forebygge komplikasjoner og amputasjoner. Det siste gjelder spesielt for folk som har hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Autorisert Fotterapaut

I 1978 ble yrkestittelen fotterapeut offentlig godkjent gjennom helsepersonelloven. I ettertid har denne godkjenningen blitt omgjort til autorisasjon og nå, etter en 3-årig utdannelse, autoriseres man til fotterapeut med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 53, jf. § 48, med de rettigheter og plikter som følger av den til en hver tid gjeldende lovgiving som regulerer norsk helsepersonells yrkesutøvelse, og som følge av dette har vi også taushetsplikt.

Levert av Lettpå.net

Fotterapeuten - en naturlig del av den offentlige helsetjenesten!